8:45 - 9:00
Rejestracja
9:00 - 9:10
Otwarcie konferencji
(dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar)
9:10 – 10:50
Sesja „Zakażenia, których można uniknąć za pomocą szczepień, jako problem osób dorosłych, w tym należących do grup ryzyka“
Moderatorzy: prof. dr hab. Jacek Wysocki, dr hab. Ernest Kuchar
9:10-9:30
Koronawirus SARS-CoV-2 okiem epidemiologa
(dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz)
9:30-9:50
Covid-19. Zakażenia wirusowe a wiek układu odpornościowego
(prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz)
9:50-10:10
Zakażenia osób starszych
(dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska)
10:10- 10:30
Choroby zakaźne chorych przewlekle i z innymi czynnikami ryzyka
(dr hab. Ernest Kuchar)
10:30-10:50
Dyskusja
10:50-11:10
Sesja sponsorowana
Dlaczego pneumokoki mogą być groźne u osób dorosłych w dobie pandemii COVID-19?
(prof. dr hab. Jacek Wysocki)
11:10 - 11:30
 Przerwa
11:30 - 14:10
Sesja „Praktycznie o szczepieniach osób dorosłych”
Moderatorzy: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. Jacek Wysocki
11:30-11:50
Szczepienia personelu medycznego i wybranych grup społeczno-zawodowych
(dr hab. Aneta Nitsch-Osuch)
11:50-12:10
Szczepienia dorosłych z obniżoną odpornością
(dr hab. Hanna Czajka)
12:10-12:40
Szczepienia ciężarnych
(dr med. Ilona Małecka)
12:40-13:00
Szczepienia chorych przewlekle
(dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas)
13:00-13:30
Propozycja standardu kwalifikacji do szczepień osób dorosłych
(prof. dr hab. Jacek Wysocki)
13:30 -14:00
Upowszechnianie szczepień osób dorosłych w społeczeństwie
(lek. Łukasz Durajski, Młodzi Wakcynolodzy)
14:00-14:10
Dyskusja
14:10-14:30
Sesja sponsorowana
Czy krztusiec jest zagrożeniem zdrowia dla dorosłych?
(dr hab. Hanna Czajka)
14:30 - 14:40
Podsumowanie i zakończenie konferencji
(dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar)
15:30 - 17:00
Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

W programie są przewidziane wystąpienia sponsorowane/promocyjne.