8:00 - 9:00
Rejestracja
9:00 - 9:10
Otwarcie konferencji
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar
9:10 – 10:50
Sesja „Zakażenia, których można uniknąć za pomocą szczepień, jako problem osób dorosłych, w tym należących do grup ryzyka"
Moderatorzy: prof. dr hab. Jacek Wysocki , dr hab. Ernest Kuchar
9:10-9:30
Zakażenia dorosłych z obniżoną odpornością
dr hab. Justyna D. Kowalska
9:30-9:50
Zakażenia osób starszych
dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
9:50-10:10
Choroby zakaźne chorych przewlekle i z innymi czynnikami ryzyka
dr hab. Ernest Kuchar
10:10- 10:30
Zakażenia w czasie ciąży
prof. dr hab. Andrzej Radzikowski
10:30-10:50
Dyskusja
10:50-11:10
Sesja sponsorowana
11:10 - 11:30
 Przerwa kawowa
11:30 - 14:10
Sesja „Praktycznie o szczepieniach osób dorosłych”
Moderatorzy: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. Jacek Wysocki
11:30-11:50
Szczepienia personelu medycznego i wybranych grup społeczno-zawodowych
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch
11:50-12:10
Szczepienia dorosłych z obniżoną odpornością
dr med. Hanna Czajka
12:10-12:40
Szczepienia ciężarnych
dr med. Ilona Małecka
12:40-13:00
Szczepienia chorych przewlekle
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
13:00-13:30
Propozycja standardu kwalifikacji do szczepień osób dorosłych
prof. dr hab. Jacek Wysocki
13:30 -14:00
Upowszechnianie szczepień osób dorosłych w społeczeństwie
lek. Anna Rahnama, lek. Łukasz Durajski, Młodzi Wakcynolodzy
14:00-14:10
Dyskusja
14:10-14:30
Sesja sponsorowana
14:30 - 14:40
Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. Ernest Kuchar
14:40 - 15:30
 Obiad
15:30 - 17:00
Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

W programie są przewidziane wystąpienia sponsorowane/promocyjne.