Komitet Naukowy

Przewodniczący

dr hab. Ernest Kuchar - prezes PTW
dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas - prezes PTMR

Członkowie

dr hab. Ewa Augustynowicz - PTW
dr med. Hanna Czajka - PTW
lek. Łukasz Durajski - PTW, Młodzi Wakcynolodzy
dr hab. Justyna D. Kowalska - Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska - Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, UM w Łodzi
dr med. Ilona Małecka – PTW
dr hab. Aneta Nitsch-Osuch - Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
lek. Anna Rahnama - PTW, Młodzi Wakcynolodzy
dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska – PTW
prof. dr hab. Leszek Szenborn - PTW
dr med. Ewa Talarek - PTW
prof. dr hab. Jacek Wysocki - PTW